Preferències: Sons

En aquesta finestra, pots controlar el volum amb el qual es reprodueixen els sons.

 

1. Volum

Utilitza la barra lliscant per configurar el volum.

El botó de Test reproduirà un so de prova d'acord amb el volum configurat (fins i tot si els sons estan silenciats).

2. Silenciar (Mute)

Marca aquesta casella perquè RRRummy no reprodueixi cap so, sense afectar el nivell de volum configurat.

Veure també:

Català
Registre d'usuari