Zmiana dźwięków

W każdym momencie gry możesz pozwolić RRRummy wyciszyć, lub grać efekty dźwiękowe. Można także regulować głośność dźwięków, które są odtwarzane.

Odtwórz lub wyciszyć dźwięki

W menu Rozpocznij nową grę, kliknij
Ustawienia i Właściwości
, następnie wybierz Dźwięki

lub w menu Gra w toku, kliknij
Opcje
, następnie wybierz Dźwięki.

Następnie otworzy się okienko Dźwięki. Tutaj możesz zmienić głośność lub też wyciszyć wszystkie dźwięki.

Dla pełnego wyjaśnienia tego okna, zobacz Konfiguracja dźwięków.

Polski
Logowanie