Home > Download > Upgrade

Upgradecentrum

Laatste versie van RRRummy:7.3.4_405
Uitgegeven op:21-Jun-2015

Download hier uw gratis upgrade.

Om te upgraden, downloadt u de laatste versie en installeert u deze.

U hoeft RRRummy niet eerst te verwijderen.

RRRummy downloaden Installatieprogramma voor Windows

(rrrummysetup.exe, 6.0 MB)

  Voer het gedownloade bestand uit om RRRummy op uw computer te installeren

Andere downloads

Systeem Omschrijving Details
Macintosh, Linux
en anderen

ZIP-archief

Zie het ingesloten ReadMe bestand voor installatie-instructies

rrrummy.zip (6.6 MB)

Release-historie

Versie: 7.3.4_405

21-Jun-2015

 • Opgelost: Crash als u het voorbeeldspel probeerde te spelen
Versie: 7.3.3_404

21-Mar-2015

 • Opgelost: Crash als u probeerde de spelregels te zien voor het spel "Pup Rummy"
Versie: 7.3.2_403

18-Mar-2015

 • Opgelost: Crash als u de "i" knop aanklikte in de lijst met online tafels
Versie: 7.3.1_402

28-Feb-2015

 • Opgelost: Crash als u eerder aanvullende talen had gedownload
Versie: 7.3.0_401

26-Feb-2015

 • App naam gewijzigd in RRRummy
Versie: 7.2.0_301

12-Mar-2013

 • Bug opgelost: Crash bij spel afgelopen als een andere speler aan het online spel had meegedaan
Versie: 7.2.0_300

11-Mar-2013

 • Voortaan begint de winnaar van een spel het volgende spel
 • Nu kunt u een opgeslagen privé online tafel verwijderen
 • Als een spel uit is, worden nu ook de scores van het afgelopen spel getoond
 • In spellen met een timer kunnen computerspelers wat meer tijd nemen, zodat u meer tijd heeft om na te denken
 • Als een speler aan een online tafel mee wil doen, wordt de popup uitgesteld tot het eind van uw beurt
 • Kleine verbeteringen aangebracht in de speelstrategieën
 • Bug opgelost: Als RRRummy bij het inloggen niet met de spelserver kon verbinden, werd "wachtoord ongeldig" getoond
 • Bug opgelost: Crash als u een achtergrondafbeelding instelde die te groot was
 • Bug opgelost: Crash in online spel als de tegenstander tweemaal op Doorgaan klikte als de tijd op was
 • Bug opgelost: Crash als u snel tweemaal achterelkaar "Speel voor mij" koos
 • Bug opgelost: In sommige spellen werd "pakken totdat u kunt spelen" getoond als "maximaal 106 kaarten"
Versie: 7.1.8_281

09-Nov-2012

 • Bug opgelost: Crash in spellen met de regel "u moet spelen als u kunt" in het makkelijke speelniveau
Versie: 7.1.8_280

05-Nov-2012

 • Als uw tegenstander een dubbele wil ruilen, wordt het zicht op uw spel niet langer geblokkeerd
 • Het makkelijke speelniveau is makkelijker gemaakt
 • Bug opgelost: Waarschuwingsgeluid bij chatten werd niet afgespeeld bij gebruik van Java versie 7
 • Bug opgelost: Er was een manier om een bepaalde combinatie van joker-regels te omzeilen
 • Bug opgelost: Crash als u niet-passende kaarten probeerde aan te leggen bij een losse joker op tafel
 • Bug opgelost: Zeldzame crash in online spel als uw tegenstander zetten met een joker ongedaan maakt
 • Bug opgelost: Als u uw wachtwoord had veranderd, onthield het login-scherm ook uw oude wachtwoord
 • Bug opgelost: Zeldzame crash in spellentegen de computer waarin u moet spelen als u kunt
Versie: 7.1.7_271

15-Jun-2012

 • Bug opgelost: Feedback-dialoog werd altijd in het Engels weergegeven.
Versie: 7.1.7_270

07-Jun-2012

 • RRRummy laat nu tips zien over mogelijkheden die door nieuwe spelers makkelijk over het hoofd gezien zouden kunnen worden
 • Een nieuw ingebouwd spel toegevoegd: Pup Rummy, met de meest toegeeflijke joker-regel
 • Aan het eind van een spel worden de kaarten van de tegenstander nu op volgorde weergegeven
 • Bug opgelost: Onder Java versie 7 stopte RRRummy niet daadwerkelijk als het venster werd gesloten, waardoor de installatie van de update mislukte
Versie: 7.1.6_260

11-May-2012

 • Als u voor de allereerste keer online gaat spelen, vraagt RRRummy nu of u eerst een account wilt aanmaken
 • RRRummy probeert nu op de achtergrond uw online account te activeren met de sleutel van de gedownloade RRRummy
 • Bug opgelost: Crash in een online spel wanneer een speler wegging terwijl een andere speler had geklopt
 • Bug opgelost: Als een tafel werd gestart terwijl de RRRummy applet geminimaliseerd was, werd het venster "Wie begint" op een onlogische plaats op het scherm getoond
 • Bug opgelost: Zeer zeldzame crash ale een spel werd gestart terwijl een niet-Engelse taal werd gebruikt
 • Bug opgelost: Enkele teksten in het welkomstscherm waren niet goed gepositioneerd
Versie: 7.1.5_250

06-Apr-2012

 • Als een niet-geactiveerde RRRummy wordt gebruikt om online te spelen met een volledig online account, toont het nu de loginnaam in plaats van "15 dagen evaluatie"
 • Een simpele manier toegevoegd om een eigen achtergrond in te stellen, in het menu Uiterlijk
 • Het welkomstscherm is verbeterd
 • Meer "Tile Rummy" spelvariaties toegevoegd
 • Bug opgelost: Probleem met letters met accenten of niet-latijnse tekens tijdens een online spel
Versie: 7.1.4_242

01-Mar-2012

 • Bug opgelost: Crash in een spel met aflegstapel tegen de computer
Versie: 7.1.4_241

17-Feb-2012

 • Bug opgelost: Crash als u voor straf kaarten moest pakken in een online spel
Versie: 7.1.4_240

16-Feb-2012

 • Bug opgelost: Zeer zelden kon uw tegenstander spelen tijdens uw beurt in een online spel, wat tot een crash leidde
 • Bug opgelost: Zeldzame crash op Macintosh als geluiden aanstonden
 • Bug opgelost: Crash in thema-editor bij het toevoegen van een niet-bestaand afbeeldings-, geluids- of tekensetbestand
 • Bug opgelost: Crash als u al online was en uw breedbandmodem dan ontdelkte dat er geen internetverbinding meer bestond
 • Bug opgelost: Zeldzame crash terwijl u op tafels wachtte in een privé-speelkamer
 • Bug opgelost: Zeer zeldzame crash als u een andere kaartset of thema wilde kiezen
 • Bug opgelost: Als een online spel offline ging, kun RRRummy zeggen dat u iets moest spelen terwijl u in feite niet kon
 • Bug opgelost: Tijdens het delen van een nieuw spel was het mogelijk de laatste stand in het vorige spel te herstellen
Versie: 7.1.3_230

04-Jan-2012

 • Beperking in de evaluatieversie gewijzigd in 15 dagen gebruik in plaats van 1 uur per dag
 • Bug opgelost: Crash als u online ging en uw breedbandmodem ontdekte dat er geen internetverbinding bestond
 • Bug opgelost: Crash als u de spelers aan tafel bekeek direct nadat u van de tafel was verwijderd
 • Bug opgelost: enkele crashes terwijl de computer aan het denken is
Versie: 7.1.2_220

18-Nov-2011

 • Bug opgelost: Welkomstscherm was altijd in het Engels ongeacht de voorkeurstaal
Versie: 7.1.1_210

11-Nov-2011

 • Bug opgelost: Crash als u probeerde in te loggen zonder naam of wachtwoord ingevuld
 • Bug opgelost: Het uiterlijk verbeterd van de pictogrammen op uitgeschakelde knoppen
 • Bug opgelost: Zeldzame crash als u een kaart of groep probeerde op te pakken
Versie: 7.1.0_200

01-Nov-2011

 • Eerste niet-beta release van RRRummy 7.1.0
 • Het uiterlijk verbeterd van de pictogrammen op uitgeschakelde knoppen
Versie: 7.1.0_174

20-Oct-2011

 • Bug opgelost: Er werd een onterecht bericht getoond als RRRummy bijgewerkt was en de update-voorkeuren ingesteld waren als controleren maar niet downloaden.
 • Bug opgelost: Het voorbeeldspel gebruikte de vertaling niet.
 • Bug opgelost: Crash in een spel waarin u meer kaarten kunt pakken, als u incomplete groepjes op tafel had liggen
 • Bug opgelost: Incidentele crash als u een kaart probeerde op te pakken van een groepje met twee jokers
 • Bug opgelost: Mogelijke crash na beëindigen van het voorbeeldspel
Versie: 7.1.0_169

05-Oct-2011

 • U kunt nu kiezen om updates automatisch te downloaden en te installeren
 • U kunt nu kiezen om de menu's te verbergen, om een groter speelgebied te krijgen
 • De menu's zijn gereorganiseerd: u ziet hetzelfde menu of het uw beurt is of niet. Sommige keuzes zijn gecombineerd in nieuwe uitrolmenu's.
 • In een privé online speelkamer kunt u nu computerspelers aan uw tafel toevoegen
 • Online spellen in een privé-kamer worden nu opgeslagen als u de tafel verlaat, en u kunt een opgeslagen tafel later hervatten
 • Nu kunt u online tafels in- en uitklappen, voor een beter overzicht als er veel tafels zijn
 • Voorkeursinstelling voor geluidsvolume toegevoegd
 • Ondersteuning voor MP3 toegevoegd in de download-versie
 • Optie toegevoegd om automatisch in te loggen als u online gaat spelen (download-versie)
 • Een online status-pictogram toegevoegd (offline, verbinding maken, online)
 • Een voorbeeldspel toegevoegd
 • Een welkomstscherm toegevoegd
 • Mogelijkheid toegevoegd om thema's te bewerken (download-versie)
 • De manier verbeterd waarop de invoegpositie voor kaarten wordt bepaald als u uw hand zelf sorteert
 • Bug opgelost: Bij sommige voorkeuren werden niet alle wijzigingen opgeslagen als u meer dan een instelling veranderde
 • Bug opgelost: Als u een zet ongedaan maakte met Ctrl+Z terwijl de aanwijzer naar een kaart wees, werd de kaart gedupliceerd als u klikte, wat later tot een crash leidde.
 • Bug opgelost: Als u naar de stok wees en de Enter-toets drukte, kon u nog een kaart pakken wat later tot een crash leidde.
 • Bug opgelost: Crash in een online spel als u een kaart van de aflegstapel pakte via het menu Pakken
 • Bug opgelost: In een spel met stok en aflegstapel werd een lege stok niet altijd opnieuw gevuld vanaf de aflegstapel
 • Bug opgelost: Crach in een spel tegen de computer met een aflegstapel, als de stok leeg was
 • Bug opgelost: Crash als de computer aan de beurt was in een spel waar losgemaakte jokers in een nieuwe groep moeten worden gebruikt met kaarten van uw hand
 • Bug opgelost: Crash als u twee jokers tegelijk probeerde te vervangen
 • Bug opgelost: Crash in een spel met aflegstapel tegen de computer
 • Bug opgelost: Crash nadat "Speel voor mij" een kaart pakte en daarna de tijd om was
 • Bug opgelost: Crash als RRRummy niet met de spelserver kon verbinden
 • Bug opgelost: Mogelijke crash als een spel uit was en een andere speler tijdens het spel aan de tafal was komen zitten
 • Bug opgelost: Incidentele crash als het geluid was aangezet
 • Bug opgelost: Zeldzame crash als een dialoogvenster werd getoond
Versie: 7.0.4_340

08-Apr-2011

 • Uw score toegevoegd in het venster "U wint/U verlist".
 • Bug opgelost: Soms werd een kaart van de stok of van de aflegstapel getrokken aan het begin van uw beurt in een online spel
 • Om een fout te rapporteren op de macintosh, kunt u het extra menu nu ook oproepen met Ctrl+Shift+F10
Versie: 7.0.3_330

09-Mar-2011

 • Optie toegevoegd om de naam van een speelkamer te verwijderen uit het online menu
 • Bug opgelost: Crash bij opstarten in sommige niet-Engels sprekende landen
 • Bug opgelost: Crash in een spel tegen de computer in een spel waar u zoveel u wilt van de aflegstapel kan pakken
 • Bug opgelost: Crash in een online spel omdat u het spelen naar de aflegstapel ongedaan kon maken
 • Bug opgelost: Crash nadat een online spel offline gegaan was terwijl u had kaarten uit uw hand had opgepakt
 • Bug opgelost: Crash als u een kaart oppakte die u net als dubbele had geruild
 • Bug opgelost: Crash als het spel in- of uitzoomde terwijl het venster Tafel en Zoom voorkeuren open was
 • Bug opgelost: Als u het chat-dialoogvenster sloot na offline te zijn gegaan, waren de volgende keer de chatbalk en het dialoogvenster tegelijk zichtbaar
Versie: 7.0.2_322

03-Mar-2011

 • Evaluatie-modus gewijzigd in 60 minuten spelen per etmaal
 • Bug opgelost: Crash na "Speel voor mij" in een spel met een tijdslimiet
 • Bug opgelost: Crash bij hervatten van een spel dat eerder in een fout eindigde
 • Bug opgelost: Zeldzame crash tijdens een online spel
 • Bug opgelost: Crash bij hervatten van een spel terwijl er andere dialoogvensters geopend waren
Versie: 7.0.2_320

18-Feb-2011

 • Bug opgelost: Soms werd een geldige licentiesleutel niet geaccepteerd
 • Bug opgelost: Soms wilde RRRummy helemaal niet opstarten
 • Bug opgelost: Soms werden de opties teruggezet naar hun beginwaarden
 • Bug opgelost: U kon vanaf de reservecellen spelen zonder iets vanuit uw hand te spelen
 • Bug opgelost: Kaarten in uw hand (sorteer zelf) bewogen naar rechts als u probeerde een kaart er direct voor te leggen
 • Bug opgelost: Crash als u een spel hervatte dat opgeslagen was vanuit een online spel nadat de andere spelers waren weggegaan
 • Bug opgelost: Crash als u een kaart oppakte die een joker zou vervangen in de kaarten die u aan het bewegen was
 • Bug opgelost: Crash na kiezen van "Speel voor mij" als er geen zet kon worden gevonden
 • Bug opgelost: Crash als de stok leeg was in een spel met de regel "als u niet speelt, pak meer van de stok"
 • Bug opgelost: Crash als u een spel offline voortzette als de tegenstander nog beurten over te slaan had
 • Bug opgelost: Crash als u een joker met andere kaarten toevoegde aan een groepje dat eindigde op 13
Versie: 7.0.1_310

08-Feb-2011

 • Bug opgelost: De straf van beurten overslaan werd niet toegepast in een online spel
 • Bug opgelost: De straf van beurten overslaan kon worden omzeild door het spel op te slaan en te hervatten
 • Bug opgelost: Crash als u het venster voor kloppen sloot met de [X] knop
 • Bug opgelost: Mogelijke crash als u een joker verving in een rijtje
Versie: 7.0.0_305

04-Feb-2011

 • Bug opgelost: Soms werden groepjes verplaatst zonder reden
 • Bug opgelost: Als uw hand vol was, zoomde het spel uit in plaats van een rij aan uw hand toe te voegen
 • Bug opgelost: Soms werd een geldige licentiesleutel niet geaccepteerd
Versie: 7.0.0_300

27-Jan-2011

 • Initiële release van de nieuwe RRRummy
Nederlands
Leden login