Strona Główna > Pomoc > Jak mogę ? > Ulubieni gracze komputerowi

Dodanie gracza do ulubionych

Każdy z sześciu komputerowych graczy ma swoje indywidualne ustawienia gry, dlatego możesz ustawić sobie ulubionych. Masz możliwość dopasowania sobie ulubionych graczy, którzy będą mieli większe szanse bycia wybranym przy zakładaniu stołu do gry.

Wybieranie ulubionych graczy komputerowych

W menu Rozpocznij nową grę, kliknij
Ustawienia i Właściwości
, następnie wybierz Ustaw komputerowych graczy.

Następnie otworzy się okienko Ustaw graczy komputerowych. W tym okienku możesz zaznaczyć Ulubiony w polu wyboru jedną lub więcej nazw, aby ustawić tych graczy komputerowych ulubionymi.

Dla pełnego wyjaśnienia tego okna, zobacz konfiguracja ustawień graczy komputerowych.

Polski
Logowanie