Home > Help > Hoe kan ik > Favoriete computerspelers

Computerspelers favoriet maken

De zes computerspelers hebben verschillende eigenschappen, en misschien vindt u sommige leuker om tegen te spelen dan anderen. U kunt enkele spelers favoriet maken, zodat ze een grotere kans hebben om geselecteerd te worden wanneer u een tafel start.

Computerspelers favoriet maken

In menu Start nieuw spel klikt u
Instellingen en Voorkeuren
, daarna kiest u Computerspelers instellen.

Het venster Computerspelers instellen wordt geopend. In dit venster kunt u het keuzevak Favoriet aanvinken bij een of meer namen, om die computerspelers favoriet te maken.

Voor een volledige uitleg van dit venster, zie de referentie Computerspelers instellen.

Nederlands
Leden login