Home > Help > Hoe kan ik > Andere computerspeler

Computerspelers aan tafel vervangen

De zes computerspelers hebben verschillende spelkarakteristieken. Tijdens een spel kunt u een computerspeler vervangen door een andere.

Een computerspeler vervangen

In menu Het spel spelen klikt u
Spel-info
, daarna kiest u Spelers aan de tafel.

Het venster Spelers aan tafel wordt geopend. In dit venster klikt u op de knop Andere computerspelers.

Nu kunt u andere computerspelers uitkiezen, of het programma willekeurige andere spelers voor u laten uitkiezen.

Voor een volledige uitleg van dit venster, zie de referentie Spelers aan tafel.

Nederlands
Leden login