Home > Help > Privacy

Privacyverklaring

Uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens

Deze site verplicht u niet om uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens op te geven.

Als u uw e-mailadres opgeeft, zullen wij dit nooit gebruiken om u ongevraagde mail te sturen.

Wij zullen uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens nooit verkopen, weggeven of op een andere manier aan anderen bekendmaken.

Cookies

"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die door uw internetbrowser worden opgeslagen. Ze worden naar de webserver teruggestuurd als u de volgende pagina op dezelfde site opent, om zo informatie door te geven van pagina naar pagina, of van bezoek naar bezoek.

Deze site gebruikt sessie-cookies om te onthouden dat u ingelogd bent. Deze cookies worden verwijderd als u uitlogt of als u uw browser afsluit.

Permanente cookies blijven voor enige tijd op uw computer bewaard, zelfs als u uw internetbrowser afsluit. Deze site kan permanente cookies gebruiken voor de volgende zaken:

Derden

Deze site toont geen advertenties en gebruikt geen andere mechanismen van derden om u te volgen.

Deze site maakt gebruik van de diensten van anderen, bijvoorbeeld om uw betaling te verwerken. Dit document dekt het privacybeleid van zulke derde partijen niet.

Logbestanden

Om u te kunnen helpen wanneer een probleem mocht optreden, houdt deze site een log bij van wanneer u in- of uitlogt, RRRummy op de web site start, wanneer u een online tafel aanmaakt, aan een tafel gaat zitten of een tafel verlaat, wanneer een online spel wordt gestart of wordt gewonnen, en van uw chatberichten. Al deze informatie wordt verwijderd na 14 dagen.

Nederlands
Leden login