Powiększanie lub pomniejszanie rozmiaru stołu

Gdy brakuje miejsca na stole, lub jeśli chcesz zorganizować meldunki w szczególny sposób, warto je pomniejszyć.

Lub jeśli preferujesz grać większymi kartami lub płytkami możesz je powiększyć.

Powiększanie lub pomniejszanie

W menu Rozpocznij nową grę, kliknij
Ustawienia i Właściwości
, następnie wybierz Stół i zbliżenie

lub w menu Gra w toku, kliknij
Opcje
, następnie wybierz Stół i zbliżenie.

Otworzy się okienko Stół i zbliżenie. Tutaj możesz ustawić preferowany poziom zbliżenia. Dla pełnego wyjaśnienia tego okna, zobacz konfiguracja ustawień zbliżenia.

Gdy w trakcie gry stół jest zbyt zatłoczony, aby wyświetlić wszystkie karty, gra może go pomniejszyć w celu utworzenia więcej miejsca. Jak ponownie będzie wystarczająco dużo miejsca, poziom zbliżenia zostanie przywrócony.

Używanie klawiatury

Aby powiększyć możesz użyć skrótu klawiszowego Ctrl+. (kropka).

Aby pomniejszyć możesz użyć skrótu klawiszowego Ctrl+, (przecinek).

Polski
Logowanie