Strona Główna > Pomoc > Screens and Windows > Stół i zbliżenie

Właściwości: Stół i Zbliżenie

W tym oknie możesz ustawić opcje, aby uporządkować, przybliżyć lub oddalić stół.

 

1. Porządkuj stół w każdej kolejce

Jeśli zaznaczysz tę opcję, stół jest porządkowany na początku każdej Twojej kolejki. Wszystkie sekwensy są umieszczone po lewej stronie stołu, posortowane według koloru i wartości, a wszystkie grupy są umieszczone po prawej stronie stołu, posortowane według ich wartości.

2. Gdy na stole zrobi się ciasno

Użyj tych opcji wyboru aby dopasować stół jeśli jest zbyt wiele kart na stole.

Spróbuj przenieść meldunki aby zrobić miejsce na stole

Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz aby gra była pomniejszana za każdym razem. Zamiast tego niektóre meldunki będą przenoszone w inne miejsce na stole, w celu uzyskania więcej miejsca na stole..

Zauważ, że gdy stół jest bardzo zatłoczony, to może nie pomóc i w takim przypadku gra będzie pomniejszona.

Pomniejsz i pozostaw meldunki tam, gdzie są

Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby gra przemieszczała meldunki w inne miejsca na stole. W zamian tego, widok jest powiększony, aż wszystko będzie pasowało.

3. Wybrane zbliżenie

Za pomocą suwaka lub przycisków + i -, aby ustawić preferowane zbliżenie. Przycisk 100% zresetuje poziom powiększenia do wartości domyślnej.

Gdy w trakcie gry stół jest zbyt zatłoczony, aby wyświetlić wszystkie karty gra może pomniejszyć widok aby utworzyć więcej miejsca. Jeśli ponownie jest wystarczająco dużo miejsca na stole, poziom zbliżenia zostanie przywrócony.

4. Stół będzie zawierał ...

Zobaczysz tu wskazanie liczby wierszy i kart w każdym wierszu, które będą pasowały dla wybranego poziomu zbliżenia na stole.

Liczby są tylko wskazaniem i zmienią się po zmianie rozmiaru okna lub gdy ręka musi być większa lub mniejsza.

5. Aktualne zbliżenie

Tutaj jest wyświetlony aktualny poziomu zbliżenia. Może różnić się od poziomu ustawionego jako swoje preferowany, jeśli stół zawiera zbyt wiele kart pasujących do siebie. W takim przypadku stół dalej jest pomniejszany; ten wskaźnik pokazuje rzeczywisty poziom powiększenia.

Polski
Logowanie