Właściwości: Język

W tym oknie możesz wybrać język, jaki ma RRRummy użyć dla menu, wiadomości i ekranów. Możesz również pozwolić RRRummy zawsze korzystać z najlepszych dostępnych języków dla Ciebie.

 

1. Automatyczny wybór języka

Jeśli zaznaczysz tę opcję, RRRummy wybierze najlepszy dostępny język dla Ciebie. Jeśli nie będzie można znaleźć żadnego pasującego, to wtedy posłużymy się językiem angielskim.

Opcja ta ma tę zaletę, gdy dostępne będzie lepsze wytłumaczenie dla twojego języka to RRRummy wybierze je automatycznie.

2. Użyj tego języka:

Jeśli zaznaczysz tę opcję, możesz sam wybrać język z pola wyboru.

Polski
Logowanie