Pozwolić RRRummy użyć innego języka

RRRummy stara się znaleźć najlepsze dostępne dla Ciebie wersje językowe. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiadającego Tobie języka, to posługuj się językiem Angielskim. Ale pamiętaj, że możesz zasugerować lub też poprosić, aby RRRummy znalazło tłumaczenie na inne języki.

Zmiana języka

W menu Rozpocznij nową grę, kliknij
Ustawienia i Właściwości
, następnie wybierz Język.

Następnie otworzy się okienko dostępnych języków.Tutaj możesz zmienić wersję językową RRRummy lub też pozwól aby RRRummy wybrało najlepsze dopasowanie języka dla Ciebie.

Dla pełnego wyjaśnienia tego okna, zobacz Konfiguracja ustawień języka.

Powrót z języka obcego

W przypadku wyboru przez pomyłkę języka obcego, którego nie rozumiesz, tutaj znajdziesz drogę jak powrócić do preferowanego języka.

Pierwsze co, to naciśnij razem Shift+Ctrl+E. W ten sposób powrócisz do języka Angielskiego.

Jeżeli nie rozumiesz po Angielsku wtedy:

W menu Start New Game, kliknij
Setup and Preferences
, następnie wybierz Language.

W Oknie języków, upewnij się, że jest wybrane Use this language: i zaznacz najlepszą dla Ciebie wersję języka.

Zobacz również:

Polski
Logowanie