Strona Główna > Pomoc > Screens and Windows > Prędkość animacji

Właściwości: Prędkość animacji

W tym oknie możesz ustawić prędkość poruszania się kart.

 

1. Prędkość animacji kart

Za pomocą suwaka lub przycisków + i -, aby ustawić preferowaną szybkość animacji. Przycisk Reset przywróci prędkości do wartości domyślnej.

2. Ustawienie niestandardowej prędkości

Jeśli zaznaczysz tę opcję, niektóre ruchy będą wykonywane ze zwiększoną prędkością. Ta opcja ma wpływ na wszystkie ruchy, które nie obejmują meldunków na stole; jak losowanie kart lub granie na stos odkryty lub na zapasowe.

Polski
Logowanie