Warunki członkostwa RRRummy

 1. Twoja licencja

  1. Członkostwo na tej strone daje prawo do korzystania z tej strony i oprogramowania RRRummy znalezionego na tej stronie, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszych warunkach członkostwa.
  2. "Nickname" (login) oraz hasło związane z członkostwem są ściśle osobiste. Nie dopuszcza są do sprzedaży, wynajmu lub dzielenia się danymi logowania, lub publikowania je w inny sposób.
  3. Pełne członkostwo kończy się automatycznie, gdy użytkownik nie zaloguje się w przeciągu jednego roku.
  4. Gdy Twoje członkostwo skończy się, Twój login, hasło oraz wszystkie dane zostaną utracone i nie będzie może ich odzyskać, włącznie z członkostwem w turniejach i ich wynikami.
  5. Z loginem i hasłem, możesz zalogować się i grać RRRummy tylko na jednym komputerze i jednym oknie przeglądarki lub kartą w danym momencie.
 2. Twoje zachowanie na tej stronie

  1. Zabrania się używania wulgaryzmów, słów obraźliwych lub w inny sposób naruszających prywatność osobistą, ani komercyjnych wyrażeń lub wskaźników (jak adresy URL), w miejscach, które są widoczne dla innych użytkowników serwisu, w tym między innymi Twojego imienia, wizytówki i wiadomości czatu.
  2. Nie wolno zachowywać się w sposób, który obraża lub irytuje innych użytkowników serwisu.
  3. Jesteś w pełni odpowiedzialny za zachowanie każdego kto korzysta ze strony lub oprogramowania po zalogowaniu się na swoje konto.
  4. Możesz stworzyć ograniczoną liczbę dodatkowych kont dla innych użytkowników, ale w dalszym ciągu odpowiadasz za zachowanie każdego z nich podczas korzystania ze strony lub oprogramowania po zalogowaniu się z takiego konta dodatkowego.
 3. Limitowane członkostwo

  1. Po zarejestrowaniu się, początkowo uzyskasz limitowane członkostwo, które pozwala na częściowe korzystanie z oprogramowania na tej stronie.
  2. Jako limitowany użytkownik, możesz korzystać z oprogramowania z pewnymi dodatkowymi ograniczeniami, jak opisano na tej stronie.
  3. Możesz uaktualnić limitowane członkostwo i stać się pełnoprawnym użytkownikiem wprowadzając prawidłowy klucz licencyjny RRRummy w odpowiedniej formie na stronie.
  4. Wszelkie podawane klucze licencyjne RRRummy mogą być użyte nie więcej niż jeden raz, w celu uaktualnienia jednego limitowanego członkostwa.
  5. Limitowane członkostw kończy się automatycznie, gdy użytkownik nie zaloguje się w okres jednego miesiąca.
 4. Zagadnienia prawne

  1. Decydując się za członkostwo w rrrummy.com, automatycznie wyrażasz zgodę na wszystkie warunki wymienione w niniejszym dokumencie.
  2. Użytkownik nie może modyfikować oprogramowania RRRummy, nie może podejmować żadnych działań w próbie ominięcia procedury logowania, ochrony przed kopiowaniem lub innych ograniczeń.
  3. W przypadku naruszenia Regulaminu Członkostwa RRRummy w ​​jakikolwiek sposób, Twoje członkostwo skończy się natychmiast i bezwarunkowo, bez żadnego zadośćuczynienia w stosunku administratora strony rrrummy.com.
  4. You will not hold YPR Software B.V., nor the owner or the administrator of rrrummy.com, nor any associated individual or organization, responsible for any damage that may occur while using this site or the software found on this site, to the extent that applicable law permits.
  5. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jeżeli te warunki ulegają zmianie, to uznaje się je za zgodne ze zmienionymi warunki bez zastrzeżeń. Aktualne warunki członkostwa są zawsze dostępne do wglądu na stronie rrrummy.com.
  6. Jeśli te warunki są dostępne w więcej niż jednym języku na tej stronie internetowej, wiarygodna wersja warunków jest wersją w języku angielskim.
Polski
Logowanie