Home > Help > Voorwaarden

Voorwaarden voor RRRummy lidmaatschap

 1. Uw licentie

  1. Een lidmaatschap van deze site geeft u het recht om deze site en de software op deze site te gebruiken, behoudens beperkingen zoals in deze voorwaarden zijn beschreven.
  2. De "nickname" (login-naam) en het wachtwoord die aan uw lidmaatschap zijn gekoppeld, zijn strikt persoonlijk. Het is u niet toegestaan om deze gegevens te verkopen, verhuren, te delen, of op enige andere manier openbaar te maken.
  3. Een volwaardig lidmaatschap eindigt automatisch als u een jaar niet hebt ingelogd.
  4. Als uw lidmaatschap eindigt, gaan uw "nickname", wachtwoord en alle opgeslagen gegevens verloren, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschappen van competities, en scores.
  5. Met uw "nickname" en wachtwoord mag u op enig moment vanaf precies één computer en vanuit één browservenster of -tab inloggen en RRRummy spelen.
 2. Uw gedrag op deze site

  1. Het is u niet toegestaan om taal van seksuele, beledigende of anderszins aanstootgevende aard, noch commerciële uitingen of verwijzingen (zoals URL's) te gebruiken, op plaatsen die zichtbaar zijn voor andere bezoekers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot uw ledennaam, uw "tag", en chatberichten.
  2. Het is u niet toegestaan om u op enige manier te gedragen die in redelijkheid door andere gebruikers van de site of van de software als vervelend, beledigend of anderszins aanstootgevend kan worden ervaren.
  3. U bent volledig verantwoordelijk voor het gedrag van iedereen die de site of de software gebruikt tijdens het ingelogd zijn in uw account.
  4. U kunt een beperkt aantal aanvullende accounts aanmaken voor andere personen, maar u blijft verantwoordelijk voor het gedrag van iedereen die de site of de software gebruikt tijdens het ingelogd zijn in zo'n aanvullend account.
 3. Evaluatie-lidmaatschap

  1. Wanneer u zich inschrijft, krijgt u in eerste instantie een evaluatie-lidmaatschap waarmee u de software op deze site kunt evalueren.
  2. Met een evaluatie-lidmaatschap kunt u de software gebruiken met bepaalde aanvullende beperkingen, zoals elders op deze site beschreven.
  3. U kunt een evaluatie-lidmaatschap opwaarderen en een volwaardig lid worden door een geldige liceltiesleutel voor RRRummy in te vullen in het daartoe bestemde formulier op de site.
  4. Elke afzonderlijke licentiesleutel voor RRRummy kan slechts één keer worden gebruikt om een enkel evaluatie-lidmaatschap op te waarderen.
  5. Een evaluatie-lidmaatschap eindigt automatisch wanneer u een maand niet heeft ingelogd.
 4. Juridische zaken

  1. Door zich in te schrijven bij rrrummy.com gaat u impliciet akkoord met alle voorwaarden beschreven in dit document.
  2. U mag de RRRummy software niet veranderen of onderwerpen aan "reverse-engineering", noch mag u enige actie ondernemen in een poging om de login-procedure, de kopieerbeveiliging of andere beperkingen te omzeilen.
  3. Als u de voorwaarden voor het RRRummy lidmaatschap op enige manier overtreedt, wordt uw lidmaatschap onmiddelijk en onvoorwaardelijk beëindigd, zonder recht op restitutie, zulks volledig naar inzicht van de site-beheerder van rrrummy.com.
  4. U zult YPR Software B.V., noch de eigenaar of beheerder van rrrummy.com, noch enig verbonden persoon of organisatie, niet verantwoordelijk houden voor enigerlei schade die zou kunnen optreden tijdens het gebruik van deze site of de software op deze site, voor zover de toepasselijke wet zulks toelaat.
  5. Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder bekendmaking worden gewijzigd. Indien deze voorwaarden worden gewijzigd, wordt u geacht impliciet akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde voorwaarden. De geldende voorwaarden voor lidmaadschap zijn altijd na te kijken op de rrrummy.com site.
  6. Als deze voorwaarden in meer dan een taal beschikbaar zijn op de web site, is de gezaghebbende versie van de voorwaarden, de versie in de Engelse taal.
Nederlands
Leden login