Home > Help > Hoe kan ik > Andere kaartset

De set kaarten of stenen veranderen

U kunt RRRummy instellen om verschillende sets kaarten of stenen Een kaartset in RRRummy is de verzameling afbeeldingen die worden gebruikt om de kaarten of stenen weer te geven waarmee u het spel speelt. Verschillende spellen kunnen verschillende kaartsets gebruiken; en u kunt de kaartset tijdens het spel veranderen. Sommige thema's hebben hun eigen kaartset. te gebruiken.

De kaartset veranderen

In menu Het spel spelen klikt u
Uiterlijk
, daarna kiest u Andere kaarten of stenen.

Het venster Kaartset veranderen wordt geopend; hier kunt u een andere set kaarten of stenen kiezen.

Voor een volledige uitleg van dit venster, zie de referentie Kaartset veranderen.

Nederlands
Leden login