Home > Help > Hoe kan ik > Hulp verkrijgen

RRRummy de website laten bezoeken voor hulp, of niet (alleen download-versie)

Als u om hulp vraagt, kan RRRummy de informatie van de website halen, of van de hulpbestanden die op uw computer zijn geïnstalleerd zoen u RRRummy installeerde. Als RRRummy de bestanden op uw computer gebruikt, dan kunt u de taal van de hulpbestanden kiezen.

De manier veranderen waarop RRRummy hulp laat zien

In menu Start nieuw spel klikt u
Instellingen en Voorkeuren
, daarna kiest u Hulp verkrijgen.

Het venster Hulp verkrijgen wordt geopend. Hier kunt u kiezen of de website moet worden gebruikt voor hulp, of de bestanden op uw eigen computer. Ook kunt u de taal veranderen voor de bestanden op uw computer.

Voor een volledige uitleg van dit venster, zie de referentie Hulp verkrijgen.

Nederlands
Leden login