Strona Główna > Pomoc > Jak mogę ? > Sam posortuję rękę

Użycie trybu, gdzie mogę sam sortować rękę

Jeśli zmieniłeś tryb sortowania ręki na Sam posortuję rękę wtedy masz kilka dodatkowych opcji, które pomogą Ci zorganizować karty w dłoni dokładnie tak, jak lubisz.

Przesuń karty w ręku

Oprócz możliwości przesuwania więcej niż jednej karty, możesz przesuwać karty na ręce w następujące sposoby:

Jeśli podniosłeś kartę z ręki, możesz dodać jeszcze jedną, (czy jest ona dopasowaniem czy też nie), gdy przytrzymasz klawisz Alt po kliknięciu na drugiej karcie.

Możesz podnieś całą grupę kart (czy są one dopasowaniem czy też nie), gdy przytrzymasz klawisz Alt po kliknięciu na pierwszej karcie z grupy do podniesienia.

Uwaga, jeśli poruszasz grupę kart, które nie stanowią ważnego meldunku, możesz tylko przesunąć te karty na ręku, nie możesz zagrać nimi na stół.

Kontekstowe menu

Jeśli przesuniesz kursor myszy nad kartę lub na puste miejsce w dłoni i zatrzymasz przez kilka sekund, wtedy pojawi się mały trójkąt. Kliknij w ten trójkąt a pokarze się menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami (nie wszystkie opcje są widoczne za każdym razem):

Wstaw wiersz doda pusty wiersz powyżej wiersza, nad którym wskazywałeś.

Dodaj wiersz poniżej doda pusty wiersz na dole Twojej ręki.

Usuń ten wiersz usunie wskazywany wiersz.

Wstaw odstęp wstawi wolne miejsce pomiędzy wskazywanymi kartami, przesuwając karty w prawo od wskazanego miejsca.

Usuń odstęp usunie wolne miejsce przesuwając karty w lewo.

Teraz spójna ręka usunie wszystkie niepotrzebne odstępy i puste wiersze. W rezultacie karty w dłoni będą zorganizowane w sposób najbardziej ekonomiczny.

Posortuj teraz rękę poukłada karty na ręce jeśli ustawiłeś tryb sortowania utrzymuj posortowaną rękę. Ale później, nadal będziesz mógł samodzielnie sortować rękę.

Pokarz w siatce poukłada karty na ręce jeśli ustawiłeś tryb sortowania trzymaj dłoń w siatce. Ale później, nadal będziesz mógł samodzielnie sortować rękę.

Opcja trzymaj kompaktową dłoń

Jeśli opcja ta jest ustawiona, karty w dłoni są zawsze organizowane w jak najbardziej ekonomiczny sposób, i nadal można zmieniać kolejność, oraz dodawać przestrzenie między grupami kart. Ponieważ wiersze są dodawane i usuwane w miarę potrzeb, nie można dodać dodatkowych wierszy samodzielnie.

Możesz ustawić tę opcję w następujący sposób:

W menu Rozpocznij nową grę, kliknij
Ustawienia i Właściwości
, następnie wybierz Moja ręka

lub w menu Gra w toku, kliknij
Opcje
, następnie wybierz Moja ręka.

Wtedy w okienku Moja ręka będzie widoczna opcja Trzymaj kompaktową rękę po zaznaczeniu trybu Sam posortuję rękę. Jeśli wybierzesz tę opcję, Twoja ręka będzie kompaktową a po odznaczeniu tej opcję, masz pełną kontrolę nad przestrzenią w dłoni.

Polski
Logowanie