Home > Help > Hoe kan ik > Mijn hand zelf sorteren

De modus gebruiken waarin ik mijn hand zelf sorteer

Als u de manier van hand sorteren heeft veranderd in Ik sorteer mijn hand zelf, dan zijn er verschillende extra opties die u helpen om de kaarten in uw hand precies zo te rangschikken zoals u dat wilt.

Kaarten in mijn hand verplaatsen

Behalve de normale manieren om meerdere kaarten te verplaatsen, kunt u op de volgende manieren kaarten binnen uw hand verplaatsen:

Als u een kaart van uw hand heeft opgepakt kunt u een tweede toevoegen, of deze nu past of niet, door de Alt toets ingedrukt te houden terwijl u op de tweede kaart klikt.

U kunt een hele groep kaarten van uw hand oppakken, of ze nu bijelkaar passen of niet, door de Shift+Alt toetsen allebei ingedrukt te houden terwijl u op de eerste kaart klikt die u wilt oppakken.

Let op, als u een groep kaarten verplaatst die geen geldig groepje vormen, kunt u deze kaarten alleen terug in uw hand leggen, u kunt ze niet op de tafel spelen.

Het contextmenu

Als u de muis boven een kaart in uw hand beweegt, of boven een lege plaats in uw hand, en hem een paar tellen stilhoudt, verschijnt er een klein driehoekje. Klik op dat driehoekje voor een contextmenu met extra opties (niet alle opties zijn altijd beschikbaar):

Rij invoegen voegt een lege rij in boven de rij waar u naar wijst.

Rij hieronder invoegen voegt een lege rij in onderaan in uw hand.

Deze rij verwijderen verwijdert de rij waar u naar wijst.

Lege ruimte invoegen voegt een lege ruimte in voor de kaart waar u naar wijst, daarbij worden kaarten naar rechts verschoven.

Lege ruimte verwijderen verwijdert de lege ruimte waar u naar wijst, daarbij worden kaarten naar links verschoven.

Hand nu compact maken verwijdert alle onnodige ruimte, en verwijdert alle lege rijen. Het resultaat is, dat de kaarten in uw hand op de zuinigste manier gerangschikt zijn.

Hand nu sorteren sorteert de kaarten in uw hand, alsof u gekozen had voor Houd mijn hand gesorteerd. Maar na afloop kunt u uw hand nog steeds zelf sorteren.

Hand nu als tableau rangschikt uw kaarten in een tableau, alsof u gekozen had voor Toon mijn hand als een tableau. Maar na afloop kunt u uw hand nog steeds zelf sorteren.

De optie Houd mijn hand compact

Als deze optie aangezet is, worden de kaarten in uw hand altijd op de zuinigste manier gerangschikt, maar u kunt nog steeds zelf de volgorde bepalen, en extra ruimte tussen groepen kaarten invoegen. Omdat rijen automatisch worden toegevoegd en verwijderd, kunt u als deze optie aanstaat niet zelf rijen toevoegen.

U kunt deze optie als volgt instellen:

In menu Start nieuw spel klikt u
Instellingen en Voorkeuren
, daarna kiest u Mijn hand

of: in menu Het spel spelen klikt u
Opties
, daarna kiest u Mijn hand.

Dan is in het venster Mijn hand, als u de optie Ik sorteer mijn hand zelf heeft gekozen, de optie Houd mijn hand compact zichtbaar. Als u de optie aanzet wordt uw hand compact gehouden. Als u de optie uitzet, heeft u de volledige controle over de ruimte in uw hand.

Nederlands
Leden login