Ustawienia wyglądu i reguł gry

W tym oknie można dodawać, zmieniać lub usuwać własne gry Gra jest to zestaw opcji reguł.

Możesz dodać własne gry poprzez wybranie opcji reguł jakich tylko lubisz.
. Można również zmienić talię kart Talia kart w RRRummy jest zbiorem zdjęć używanych do opisania kart lub płytek w grze. Różne gry mogą mieć odrębne talie kart, które można łatwo zmienić w trakcie gry. Niektóre motywy mają własne talie kart. lub motyw Motyw jest to zbiór obrazów i dźwięków dla zmiany wyglądu gier RRRummy. Różne gry mają odrębne motywy, które można łatwo zmienić podczas gry. w gier RRRummy.

 

1. Dodaj nową grę

Jeśli klikniesz na ten przycisk, otworzy się Edytor gry, gdzie będziesz mógł ustawić reguły i wygląd nowej gry.

2. Wybierz istniejące gry

Na tej liście, należy wybrać grę, którą chcesz zmienić lub usunąć. Wbudowane gry wymienione są kursywą; nie można zmienić zasad wbudowanej gry, ale można jedynie zmienić motyw lub talie kart.

3. Edytor gry

Tym przyciskiem otworzysz Edytor gry dla wybranej gry.

4. Usuwanie gry

Tym przyciskiem możesz usunąć grę użytkownika. Nie można usunąć wbudowanych gier.

Polski
Logowanie