Home > Help > Hoe kan ik > Hint

Een hint verkrijgen als ik vastzit tijdens het spel

Mocht u ooit vast komen te zitten in een spel RRRummy, dan kunt u de computer om een hint vragen, om u weer op weg te helpen.

Om een hint vragen

In menu Het spel spelen klikt u
Hint
, daarna kiest u Laat hint zien.

Als er een zet mogelijk is, dan doet de computer deze zet voor door de betreffende kaarten te bewegen. Daarna wordt de tafel weer in de oude toestand hersteld, zodat u kunt proberen om dezelfde zet te spelen.

Als de computer geen zet kan vinden, wordt er een boodschap getoond in het midden van het scherm.

TIP: mocht u zich afvragen of u een bepaalde kaart kunt spelen, kunt u deze kaart gewoon ergels los op tafel leggen en om een hint vragen. De computer zal dan een zet proberen te vinden die die kaart in een geldig rijtje onderbrengt.

WAARSCHUWING: Om een hint vragen is eigenlijk valsspelen. Daarom zal het spel niet in uw statistieken worden geteld, als u om een hint vraagt. Ook zijn hints niet beschikbaar in een online spel met andere mensen.

Nederlands
Leden login