Strona Główna > Pomoc > Jak mogę ? > Poziom trudności komputera

Zmiana poziomu trudności

Każdy gracz Gracz jest to nazwa używana go grania w gry. Dla każdego gracza zapisywane są indywidualne statystyki i każdy gracz może zapisać jeden stół.

Zobacz: Dodaj nazwy graczy
ma swój własny poziom trudności gry, w którym komputer myśli o jego ruchach. Możesz zmienić poziom trudności, lub ustawić na automatyczny, gdzie ustawiany będzie na podstawie Twioch wyników.

Zmiana poziomu trudności graczy komputerowych

W menu Rozpocznij nową grę, kliknij
Ustawienia i Właściwości
, następnie wybierz Ustawienia graczy.

Następnie otworzy się okienko ustawienia graczy. Kliknij na imię gracza, którego chcesz zmienić ustawienia, następnie naciśnij Edytuj.

Wyświetli się okienko do edycji gracza i tutaj możesz zmienić Poziom trudności gracza komputerowego.

Dla pełnego wyjaśnienia tego okna, zobacz konfiguracja edytora graczy.

Podczas gry

Podczas gry również możesz otworzyć edytor aktywnego gracza w następujący sposób:

W menu Gra w toku, kliknij
Informacje o grze
, następnie wybierz Gracze przy stole.

Otworzy się okienko z Graczami przy stole. Kliknij w przycisk Edytuj obok imienia gracza. To otworzy okienko edycji gracza, gdzie możesz ustawić poziom trudności gracza komputerowego.

Polski
Logowanie