Home > Help > Hoe kan ik > Computer spelniveau

Het spelniveau van de computer veranderen

Elke spelersnaam Een speler is een alternatieve naam die u gebruikt om spellen mee te spelen. Voor iedere speler worden individuele statistieken bijgehouden, en iedere speler kan één opgeslagen tafel hebben.

Zie Spelersnamen toevoegen
heeft zijn eigen spelniveau, waarop de computer nadenkt over zijn zetten. U kunt het niveau zelf instellen, of het automatisch laten meeveranderen met uw resultaten.

De spelsterkte veranderen

In menu Start nieuw spel klikt u
Instellingen en Voorkeuren
, daarna kiest u Spelers instellen.

Het venster Spelers instellen wordt geopend. Klik op de betreffende spelersnaam en klik daarna op de knop Speler bewerken.

Het venster Een speler bewerken wordt geopend, waar u de optie Computer speelt op niveau kunt wijzigen.

Voor een volledige uitleg van dit venster, zie de referentie Een speler bewerken.

Tijdens een spel

Tijdens een spel kunt u het venster Een speler bewerken voor de actieve speler ook als volgt openen:

In menu Het spel spelen klikt u
Spel-info
, daarna kiest u Spelers aan de tafel.

Het venster Spelers aan tafel wordt geopend. Klik op de knop Bewerken naast de spelersnaam. Hierdoor wordt het venster Een speler bewerken geopend, waar u het spelniveau voor de computer kunt instellen.

Nederlands
Leden login