Home > Help > Hoe kan ik > Spelersnamen

Spelersnamen toevoegen en verwijderen

U kunt spelersnamen Een speler is een alternatieve naam die u gebruikt om spellen mee te spelen. Voor iedere speler worden individuele statistieken bijgehouden, en iedere speler kan één opgeslagen tafel hebben.

Zie Spelersnamen toevoegen
toevoegen en verwijderen, om verschillende statistieken, spelniveaus voor de computer, of opgeslagen tafels Een tafel in RRRummy is een combinatie van spelregels, een aantal spelers, en mogelijk een tijdslimiet.

RRRummy houdt een lijst bij van favoriete tafels, zodat u makkelijk uw favoriete spellen kunt spelen met het gewenste aantal tegenstanders. U kunt uw favoriete tafels toevoegen, verwijderen of sorteren.
bij te houden.

Spelersnamen instellen

In menu Start nieuw spel klikt u
Instellingen en Voorkeuren
, daarna kiest u Spelers instellen.

Het venster Spelers instellen wordt geopend. Hier kunt u spelersnamen toevoegen en verwijderen.

Voor een volledige uitleg van dit venster, zie de referentie Spelers instellen.

Nederlands
Leden login