Home > Help > Hoe kan ik > Statistieken wissen

De statistieken voor een spelersnaam op nul zetten

Het kan voorkomen dat u de statistieken voor een spelersnaam Een speler is een alternatieve naam die u gebruikt om spellen mee te spelen. Voor iedere speler worden individuele statistieken bijgehouden, en iedere speler kan één opgeslagen tafel hebben.

Zie Spelersnamen toevoegen
op nul wilt zetten, zodat u weer opnieuw kunt beginnen met puntentellingen op te bouwen.

De statistieken wissen

In menu Start nieuw spel klikt u
Instellingen en Voorkeuren
, daarna kiest u Spelers instellen.

Het venster Spelers instellen wordt geopend. Klik op de betreffende spelersnaam en klik daarna op de knop Speler bewerken.

Het venster Een speler bewerken wordt geopend. Klik op de knop Statistieken wissen om alle statistieken weer op nul te zetten.

Tijdens een spel

Tijdens een spel kunt u het venster Een speler bewerken voor de actieve speler ook als volgt openen:

In menu Het spel spelen klikt u
Spel-info
, daarna kiest u Spelers aan de tafel.

Het venster Spelers aan tafel wordt geopend. Klik op de knop Bewerken naast de spelersnaam. Hierdoor wordt het venster Een speler bewerken geopend, waar u de statistieken op nul kunt zetten op de manier zoals hierboven beschreven.

Nederlands
Leden login